Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019 roku

 

 

Planowana zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie ma wejść w życie na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Aktualnie limit występuje jedynie w podatku VAT (50%), jednakże  od 2019 roku przedsiębiorcy posiadający samochody firmowe w użytku mieszanym będą mogli uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu jedynie 75% wydatków związanych z pojazdem. Możliwość odliczenia kosztów w pełnej kwocie będzie obowiązywał jedynie w przypadku zadeklarowania wykorzystywania pojazdu wyłącznie w działalności gospodarczej. Konieczne będzie wówczas prowadzenie dodatkowej ewidencji, prawdopodobnie takiej samej jak dla celów podatku VAT.

Nowe przepisy zakładają m.in.:

ograniczenie możliwości ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu dla samochodów firmowych wykorzystywanych służbowo i prywatnie,

podniesienie limitu amortyzacji nabytych pojazdów do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych (obecnie limit ten wynosi 20 tys. euro) i 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych (obecnie limit ten wynosi 30 tys. euro),

wprowadzenie limitu przy leasingu operacyjnym,

likwidację kilometrówki dla celów podatku dochodowego przy rozliczaniu samochodów prywatnych używanych w działalności,

limit dla samochodów prywatnych – tylko 20% wydatków związanych z pojazdem będzie zaliczane do kosztów firmowych.

Co ważne, na gruncie podatku VAT przepisy regulujące sposób wykorzystywania pojazdów w działalności pozostają bez zmian.

Planowane wejście w życie nowych przepisów

Obecnie ustawa została uchwalona przez senat i podpisana przez prezydenta. Planowana zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych przypada na styczeń 2019 roku. Prawdopodobnie zmiany w limicie pojazdów leasingowanych będą dotyczyły jedynie samochodów osobowych wprowadzonych do majątku firmowego po 1 stycznia 2019 r. oraz umów leasingowych zawartych po nowym roku. Zatem umowy leasingowe zawarte przed 1 stycznia 2019 r. w dalszym ciągu będzie można uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów na obecnych zasadach, czyli bez limitu, o ile w międzyczasie nie zostanie zmieniona treść umowy. Wówczas będą podlegać nowym zasadom.