Praca małżonka i dzieci kosztem firmy

Podatki 2019: Praca małżonka i dzieci  kosztem firmy Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów uzyskania przychodów będzie...

Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku

Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku została podwyższona z 3 500 zł do 10 000 zł. Podatnicy nie mają obowiązku amortyzowania składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza...