Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku

Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku Amortyzacja jednorazowa w 2018 roku została podwyższona z 3 500 zł do 10 000 zł. Podatnicy nie mają obowiązku amortyzowania składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza...